1960-1969

1960 ’t zit wel snor!

Prins: Louis Vlamings (Snorius I)
Motto op het snorrebal: ’t zit wel snor

Snorrelied
Wie et de mooiste snor van deze avond
en laot um dan us zien.
’t lek wel een vliegmesjien
Wie et de mooiste snor van deze avond
we zijn nog lang nie klaor
Want we zijn net alf gaor

De eerste optocht was op 29 februari 1960.
Eerste prinsewagen: bovenop de groente wagen van Piet van de Zande, Groentehandel, Kleine kerkstraat.
Een karnaval zonder motto of insigne, wel met prins Strienius I(Louis Vlamings) en nar (Frans La Fors)

De boerenraad bestond uit elluf en een halve man, Boer elluf en een halluf (Peter van der Zande).


1961 En gaa’de n’ok naor de maan!

Prins: Louis Vlamings (Strienius I)
Nar: Frans La Fors
Motto: En gaa’de n’ok naor de maan!

Koeplet 1
Al gaon we ok naor de maon blef dan nie staon
Want ik gaon eerst nog ’n gèèf stukske dweile
Van Krijnen af naor ut Sas deur de kaai
En a’k mar droog op de maon mag verzeile
Dan krij ‘k m’n slinger en he’k pas m’n draai.

Refrein:
Want … met …un oeltje-boeltje-manekroeltje
Leutig-vastelavet-smoeltje neem ik stiekum wat leut aon de toag
un oeltje-boeltje-manekroeltje leutig-vastelavet-smoeltje
Stik ok d’r dweil en d’r ermkes om’oog.

Koeplet 2
Want ik gaon eerst nog ’n gèèf stukske dweile
Van Krijnen af naor ut Sas deur de kaai
En a’k mar droog op de maon mag verzeile
Dan krij ‘k m’n slinger en he’k pas m’n draai.


1962 Ut word’un beesteboel!

Prins: Louis Vlamings (Strienius I)
Nar: Frans La Fors
Motto: Ut word’un beesteboel!

KOEPLET 1
ZÈG, WITTE NOUW WADD’K VOEL?
UT WORD’UN BEESTE-BOEL!! …. WÁÁNT:

AZZ‘IK ZIT TE PEURE IN MUN PLASKE AON DE WÈÈL,
BLÈFT’UR VAN MUN PIEREWURM UN MIETERS BIETJE N’ÉÉL;
GÈÈN SCHOLLEKE EN GÈÈN BUKKUM ZIED’ANGE AON MUN LIJN,
EN WORR’UT NOUW UN BEESTE-BOEL… DAN LETT’UT NIE AON MIJN!!

REFREIN
DÀÀNST ‘US MEDD’OEW EIGE, AZZ’UN MAÈRTSE KAT,
MAK WA BOKKESPRONGE, MAR DOE T’A NIE TE NAT!
AZZ’UN OUWE KLEPPER, SLAAN IK OP DE N’OL
EN MAK “BEESTIG-VEUL” LOL!…


1963 De boer op!

Prins: Jan Jansen (Prins Merein I)
Nar: Frans La Fors
Jan Oorlog: Ad Vermeulen
Mussekoning: Toon van Drunen
Deftige Flodder: Fons van Sprundel
Motto: De boer op!

KOEPLET 1
TOEN ‘K DE KRIEBEL VOELDE KOMME
WAZZ’IK BANG DAT ’T NIE MEER GING
OMDA’K ‘EEL UT JAAR DEUR MEMME LIJF
IN ‘T ,,KUL-TE-REELE’’ STING.
KEK WE SPEULE OK AL TENNIS
W’EMMEN UN ’ÈÈL MOOI ’ERTEKÀÀMP
MAAR ONS STEENBERREGSE ZWEMBAD
NOU: DA’S ONDERÀNT UN RÀÀMP.

REFREIN
EÉ WE GAAN DE BOER MAR OP
AL PLOEGE Z’ALLE STRAOTEN OP
NIM WA ,,MIS’’, MAR NIET TE DRAOG
JE KUNN’ET KRIJGE AAN DE TAOG!

KOEPLET 2
TOEN ‘K DE KRIEBEL VOELDE KOMME
WAZZ’IK BANG DAT ’T NIE MEER GING
OMDA’K ‘EEL UT JAAR DEUR MEMME LIJF
IN ‘T ,,KUL-TE-REELE’’ STING.
KEK WE SPEULE OK AL TENNIS
W’EMMEN UN ’ÈÈL MOOI ’ERTEKÀÀMP
MAAR ONS STEENBERREGSE ZWEMBAD
NOU: DA’S ONDERÀNT UN RÀÀMP.


1964 We rolle deur de leut!

Prins: Jan Jansen (Prins Merein I)
Nar: Bert van Drunen
Jan Oorlog: Ad Vermeulen
Mussekoning: Toon van Drunen
Deftige Flodder: Jan van Drunen
Motto: We rolle deur de leut!

KOEPLET 1
A’ZIJN WE TEUT, WE NEMEN UN NEUT,
WE ROLLE’ DEUR DE LEUT.
DE PRIJS OM’OOG, WE STAON NIE DROOG,
WE ‘ANGEN AON DE TOAG.
EN D’R IS VERKEERD GETELD, ’T KLEEDLOKAAL KOST NOGAL GELD.

REFREIN
A’ME ROLLE GAON MEE’ONS SCHETSEN AON
PAS OP VOR UT BORD OPDOOI.
MAR NOU KOMM’UT VOR MEKAOR.
WANT UT WACHT OP KOMMET JAOR
VASTELAVET-GEK ZOEK NOU JE PLEK
ANDERS KOMM JE VU’TTE LAOT,
WANT ONS ZIEKENHUIS IS PER ABUIS
UN MOOJ BEJAORDEN’UIS
NOU NIE OP ’N ÀÀNDER GAON,
LAOT DE BUS MAOR STAON!.


1965 De rem d’r op!

Prins: Cees Mank (Prins Corneel I)
Nar: Bert van Drunen
Jan Oorlog: Karel Franken
Mussekoning: Toon van Drunen
Deftige Flodder: Jan van Drunen
Motto: De rem d’r op!

KOEPLET 1
D’REM D’R OP; IZZ’UT NIE’ VRÈÈT?
’T DEUGT’ER NIE, K’WOR STINKEND ‘ÈÈT!
“STIEMELEERE” ZE DA’ NOUW:
DAN STAON WE STRAK GÈÈF IN DE KOUW!

REFREIN
LATT’ONS MAR KRUUMELE
LATT’ONS MAR SJOUWE,
ALL’EMME NOG GÈÈN ZAAL,
WE MOTTE DEUR-GAON-DOUWE… WIS-WA-ZEE!
DE REM D’R AF! DOUW D’OKKE’ES MEE!


1966 Uitbreije!

Prins: Cees Mank (Prins Corneel I)
Nar: Bert van Drunen
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Kees van Tiggelen
Deftige Flodder: Jan van Drunen
Motto: Uitbreije!

REFREIN
JA, IK ZIJN D’R BIJ
OM TE GAON PLONZE N’IN DE BRIJ,
‘EEL DE POLLETIEK OPZIJ!
‘K ZIJN DE “LEUTER-LEUT-P’RTIJ”
ZET DE BLOM’KES BUITE…
W’EBBE WIR UN NUUWE STRAOT
ZOLANG DE LEUTPIL IN DE BREI-POT STAOT!

KOEPLET 1
MUN KIELTJE N’IS PAS BLÀÀUW GEMAKT,
MUN SMOELTJE NOG NIE’AFGEZAKT,
WE GAON WIRR’APPE N’IN DE NUUWE LEUT;
AL ZITTE ME N’INN’UN ‘ÈÈL KWAAJ GAT,
MEEJ ‘ONS BEGRAOTING OP DE MAT,
SJAGGERIJN;
GEEN FLUIT!
MUN NEUS! … ME BREIJE N’UIT!

REFREIN
JA, IK ZIJN D’R BIJ
OM TE GAON PLONZE N’IN DE BRIJ,
‘EEL DE POLLETIEK OPZIJ!
‘K ZIJN DE “LEUTER-LEUT-P’RTIJ”
ZET DE BLOM’KES BUITE…
W’EBBE WIR UN NUUWE STRAOT
ZOLANG DE LEUTPIL IN DE BREI-POT STAOT!


1967 D’r zit meziek in!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Bert van Drunen
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Cees Mank
Deftige Flodder: Jan van Drunen
Motto: D’r zit meziek in!

REFREIN
ENN’ OE T’A GAAT??…NAAUW!
WA’ MANNEKES IN DE RAAD,
WA’ “FIEPERE” LÉNST DE STRAAT
EN “TUTTERE” UIT DE MAAT,
AJJE MAR WIT, ‘EEJ!:
DATT’UR ALLÈÈN GEEN PIT,
MARR’OK MEZIEK IN ZIT.

KOEPLET 1
WA MAAKE WÈÈR WA’ NÀT,
AL WORRE DE CENTJES DUUR,
ONS WATER WOR GE-“FLU”-T,
DA’S VORR’UT AMMEZUUR.
DE GAS DIE MOT VEUL ‘ÈÈTER, WÀÀNT
WE ZIJN MARR’ALLEF GAAR;
‘T GONG OP Z’N BOEREFLUITJES, MAR ‘T KOM
STIK-GAÈF-VOR-ME-KAOR!


1968 Ut samme sport worre!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Bert van Drunen
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jack de Regt
Deftige Flodder: Adrie Krijnen
Motto: Ut samme sport worre!

REFREIN
ZOU T’WIR LUKKE? DAOR GING DE GONG,
H’OPP’OEW UKKE, DE N’INK STAP SPRONG.
NIE LEUTRE N’OP DE LAANGE BAON
DAN KOM DE ZWAOR HAFSIJD TE STAON.
WUJJE DAGGE, VEUL PUNTE MAKT.
EN AGG’UT GOEI’JE WIELTJE PAKT.
DAN MAOKE Z’OEW GIN FLUIT
WE LOAPE MAKKELUK’UN RONDE N’UIT.

KOEPLET 1
WE N’EBBE WIR UN N’EEL JAOR KUNNE TREENE,
WE DRAOFDE DEUR AS ‘IPPIES IN DE BAON.
WE SCHOPTE LEKKER TEEGE ZEERE SCHEENE,
MAR ‘T WOR DUN SPORT. DAOR KUNDE VAN N’OPAON.

KOEPLET 2
WE N’EBBE WIR UN N’EEL JAOR KUNNE TREENE,
WE DRAOFDE DEUR AS ‘IPPIES IN DE BAON.
WE SCHOPTE LEKKER TEEGE ZEERE SCHEENE,
MAR ‘T WOR DUN SPORT. DAOR KUNDE VAN N’OPAON.

WUJJE DAGGE, VEUL PUNTE MAKT.
EN AGG’UT GOEI’JE WIELTJE PAKT.
DAN MAOKE Z’OEW GIN FLUIT
WE LOAPE MAKKELUK’UN RONDE N’UIT.


1969 t’is uit’te kunst!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Frans van Haaren
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jack de Regt
Deftige Flodder: Kees Iriks
Motto: t’is uit’te kunst!

REFREIN
‘T SAL TUR SPEERE, IN T’ATTELJEEJ,
NOUW GAON WE KUNSTE MAOKE,
J’MOT PREBEERE, MEEJ ONZE STEEJ,
NIE IN DE MIST TE RAOKE,
AJJE DA KENT, DAN ZITTUT KRENT,
T’IS VOOR NE KULTUREELE KWAST,
IS ET ‘N KUNS’JE VAN NUN CENT,
‘T SAL TUR SPEERE, IN T’ATTELJEEJ,
AMME GOED IN TRAANS GERAOKE,
ME GAON PREBEERE, ‘K ZEG GIN NEEJ,
OMMET ‘UIT TE KUNST TE MAOKE,

KOEPLET 1
IN T’OEKSKE N’IER DAOR ZITTE, ME TOT ONS OORE N’IN DE KLEI,
ME N’EMME ZOO’WA VAN N’ALLES MAOR VEUL KUNST IS-TUR NIE BIJ,
WEL ZIJN DUR N’OOP MEEJ REEGIEJOO’S EN K’WEET NIE OF JE ‘T WIT,
DAOR ZETTE ME NOUW ‘OONS TAANDE N’IN, MAOR ‘ET IS’SUN KUNSTGEBIT.

KOEPLET 2
‘T ZIT BIJ ÒÒNS STIK GOED VERKEERD, DE KUNST IS ‘ALLUF GAOR
WE KOMME WEL UIT DE VERRUF, MAR WE MAOKE NIE VEUL KLAOR
AL ‘ANGE WE VOL MEE POPAOS, VAN ÒÒNS ‘IELE TOT ÒÒNS KRUIN
WE ZIJN ‘ALLUVE KULTUREELE, WÀÀNT WE BAKKE Z’ALLÉÉN MAR BRUIN